Begin 2021

Intakt CMS - SEO tooling en implementatie

Het Intakt CMS heeft een update gekregen met focus op Search Engine Optimalisatie.

De CMS toolbar geeft (indien men is ingelogd) automatisch de Google Lighthouse kwaliteits-scores weer voor webpagina snelheid, toegankelijkheid en vindbaarheid, van de huidig weergegeven pagina:

De scores worden apart weergegeven voor een Desktop gebruiker, alswel voor een Mobile (telefoon) gebruiker.

Het volledige rapport is ook beschikbaar en geeft daarin de exact punten aan die verbeterd kunnen worden.

Een aantal van deze verbeteringen die door het CMS zelf geimplementeerd kunnen worden, zijn direkt geimplementeerd in deze update:

  • Image optimalisaties, zoals automatisch serveren in WEBP formaat indien browser support.
  • Toegankelijkheidsverbetering d.m.v. onzichtbare labels en naamgeving van invoervelden, links, etc.
  • Opsplitsing in direkt en uitgesteld laden van scripts en styling
  • Toepassing 'PageSpeed' webserver module

In samenspraak met de klant zijn tevens ook meer zichtbare verbeteringen doorgevoerd, zoals meer constrastrijke kleurschema's

Verder is er assessment gedaan op de metadata zoals OpenGraph en Structured data en is deze waar nodig toegevoegd en/of verbeterd.

O.a.  Belgian Bike Tours, French Bike Tours, Spanish Bike Tours, TraveLocal, S-Cape Travel, FietsRelax, ..